danh sách xe đang bán

  • calendar_month 2022
  • 3.500 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalHatchback
  • Đỏ

  398 triệu Trả trước 119 triệu

  • calendar_month 2019
  • 65.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalHatchback
  • Trắng

  299 triệu Trả trước 89 triệu

  • calendar_month 2021
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSuv
  • Trắng

  610 triệu Trả trước 183 triệu

  • calendar_month 2021
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSuv
  • Trắng

  608 triệu Trả trước 182 triệu

  • calendar_month 2022
  • 3.500 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalHatchback
  • Đỏ

  399 triệu Trả trước 119 triệu

  • calendar_month 2023
  • 0 km
  • ev_station Dầu
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalTruck
  • Đen

  659 triệu Trả trước 197 triệu

  • calendar_month 2023
  • 0 km
  • ev_station Dầu
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalTruck
  • Đen

  662 triệu Trả trước 198 triệu

  • calendar_month 2020
  • 47.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSuv
  • Trắng

  755 triệu Trả trước 226 triệu

  • calendar_month 2020
  • 47.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSuv
  • Trắng

  757 triệu Trả trước 227 triệu

  • calendar_month 2016
  • 100.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Đen

  595 triệu Trả trước 178 triệu

  • calendar_month 2019
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSuv
  • Trắng

  675 triệu Trả trước 202 triệu

  • calendar_month 2020
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSuv
  • Nâu

  699 triệu Trả trước 209 triệu