danh sách xe đang bán

  • calendar_month 2020
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalCrossover
  • Trắng

  590 triệu Trả trước 177 triệu

  • calendar_month 2016
  • 130.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSedan
  • Xanh

  525 triệu Trả trước 157 triệu

  • calendar_month 2016
  • 130.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSedan
  • Xanh

  528 triệu Trả trước 158 triệu

  • calendar_month 2019
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalCrossover
  • Bạc

  690 triệu Trả trước 207 triệu

  • calendar_month 2019
  • 60.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalCrossover
  • Bạc

  688 triệu Trả trước 206 triệu

  • calendar_month 2020
  • 40.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Đỏ

  579 triệu Trả trước 173 triệu

  • calendar_month 2020
  • 40.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Đỏ

  577 triệu Trả trước 173 triệu

  • calendar_month 2022
  • 29.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Xám

  599 triệu Trả trước 179 triệu

  • calendar_month 2022
  • 29.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Xám

  597 triệu Trả trước 179 triệu

  • calendar_month 2015
  • 80.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSuv
  • Đen

  512 triệu Trả trước 153 triệu

  • calendar_month 2022
  • 19.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSedan
  • Đen

  975 triệu Trả trước 292 triệu

  • calendar_month 2022
  • 19.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSedan
  • Đen

  979 triệu Trả trước 293 triệu