danh sách xe đang bán

  • calendar_month 2016
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSedan
  • Xanh

  628 triệu Trả trước 188 triệu

  • calendar_month 2022
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSuv
  • Xanh

  558 triệu Trả trước 167 triệu

  • calendar_month 2016
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSedan
  • Xanh

  625 triệu Trả trước 187 triệu

  • calendar_month 2022
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onNhập khẩu
  • car_rentalSuv
  • Xanh

  555 triệu Trả trước 166 triệu

  • calendar_month 2020
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalCrossover
  • Xanh

  550 triệu Trả trước 165 triệu

  • calendar_month 2018
  • 16.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Vàng

  399 triệu Trả trước 119 triệu

  • calendar_month 2017
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSuv
  • Xanh

  568 triệu Trả trước 170 triệu

  • calendar_month 2021
  • 23.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Đỏ

  466 triệu Trả trước 139 triệu

  • calendar_month 2021
  • 23.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Đỏ

  469 triệu Trả trước 140 triệu

  • calendar_month 2020
  • 36.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Đỏ

  595 triệu Trả trước 178 triệu

  • calendar_month 2020
  • 36.000 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSedan
  • Đỏ

  598 triệu Trả trước 179 triệu

  • calendar_month 2018
  • 0 km
  • ev_station Xăng
  • location_onLắp ráp
  • car_rentalSuv
  • Trắng

  999 triệu Trả trước 299 triệu

Quy trình mua xe của Used Car Việt Nam

Kiểm tra xe

Kiểm tra xe và đánh giá tổng quan tình trạng xe của Quý khách hàng

báo giá

Báo giá cạnh tranh và hình thức thanh toán

Giao dịch

Rút đăng ký nếu xe đang vay ngân hàng, ký hợp đồng công chứng

bàn giao

Nhận xe và thanh toán đủ 100% tiền cho quý khách hàng